BlackBerry sẵn sàng thanh toán 4 triệu USD cho các nhà phát triển

[IMG]


Trước khi ra mắt Blackberry Z10 và Q10 các OEM Canada muốn đảm bảo rằng các cửa hàng ứng dụng trên BlackBerry App World dành cho BB 10 đã dự trữ đầy đủ lượng ứng dụng cần thiết. Vì vậy, BlackBerry bắt đầu chương trình Port-A-Thon trả tiền cho các nhà phát triển Android với giá 100 USD cho mỗi ứng dụng Android được chuyển qua cho BlackBerry.

Hiện tại với sự ra mắt BlackBerry cảm ứng Z10, cùng với bàn phím QWERTY BlackBerry Q10 và sự thành công bước đầu của hãng, đây cũng là thời gian dành cho BlackBerry thực hiện việc chi trả các khoản tiền thưởng đã hứa. Công ty cho biết với 40.000 ứng dụng được chuyển đổi, một kết quả trên cả mong đợi và BlackBerry sẽ phải chi 4 triệu USD cho các nhà phát triển. Tại thời điểm này, BlackBerry đã liên hệ với tất cả các nhà phát triển đủ điều kiện qua email để tiến hành chi trả hoặc cung cấp thông tin về thời gian chi trả. Việc thanh toán cho các nhà phát triển sẽ được tiến hành từ 30 tháng 6.

BlackBerry đang có kế hoạch tổ chức sự kiện ảo đầu tiên của mình cho các nhà phát triển vào cuối năm nay. Trọng tâm sẽ là làm thế nào để làm cho nhà phát triển thành công hơn cùng với Blackberry.

Nguồn: Know Your Mobile
Các bài khác: