Facebook cho BlackBerry

Facebook cho BlackBerry

Bản quyền:

Free

Phiên bản:

3.0.0.17

Nhà sản xuất:

RIM

Ngày cập nhật:

10/06/2012

Ứng dụng mạng xã hội Facebook bản Official 3.0.0.17 cho BlackBerry. Hỗ trợ WiFi, BIS/BES)