[OS4.7+] StickyNote - Đặt note ngay trên homescreen

[OS4.7+] StickyNote - Đặt note ngay trên homescreen

Bản quyền:

Full

Phiên bản:

1.0.9

Nhà sản xuất:

CellAvant, Inc.

Ngày cập nhật:

13/05/2012

SickyNote cho phép bạn đặt note lên màn hình BlackBerry, mỗi khi bạn bật màn hình, bạn sẽ thấy ngay cái note... thế này mà còn quên thì chịu.

 

  • Thông tin chi tiết

StickyNote là phần mềm tính phí nhưng không quản lý theo PIN , đây là bản FULL rồi

Tóm lại là

SickyNote cho phép bạn đặt note lên màn hình BlackBerry, mỗi khi bạn bật màn hình, bạn sẽ thấy ngay cái note... thế này mà còn quên thì chịu.

Có thể chỉnh sửa vị trí, cỡ chữ, nền, màu sắc note

Có thể dễ dàng giấu note hay thay đổi note.

Vài hình ảnh minh họa:


Hình ảnh

Chọn mẫu note đưa ra Home Screen


Hình ảnh

Chọn size, font chữ của Note, màu sắc và vị trí đặt Note


Hình ảnh


Hình ảnh

 

Nội dung muốn Note

Hình ảnh

Minimum Requirements:

* BlackBerry operating system 4.7, 5.0, or 6.0.