[Full - OS4.5] MemoryBooster v3.4.3- Tối ưu hóa bộ nhớ cho Blackberry

[Full - OS4.5] MemoryBooster v3.4.3- Tối ưu hóa bộ nhớ cho Blackberry

Bản quyền:

Full

Phiên bản:

3.4.3

Nhà sản xuất:

S4BB

Ngày cập nhật:

11/05/2012

MemoryBooster là phần mềm tối ưu hóa bộ nhớ cho BB do S4BB phát triển. Tác dụng của phần mềm này là giúp cho Blackberry chạy nuột nà hơn. Tránh tình trạng treo máy. Tự động giải phóng bộ nhớ. Phiên bản 3.4.3 này dành cho những máy chạy OS nhỏ hơn OS5

 

  • Thông tin chi tiết
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Có 2 chế độ hiển thị Thông tin bộ nhớ: Dạng Text( Texttual), và dạng Graphic( Bar Chart).

Tự động tối ưu hóa bộ nhớ với khoảng thời gian định sẵn. Thiết lập tại Option/ Auto boost every. Không thích thì có thể để off

Tự động tối ưu hóa bộ nhớ khi bộ nhớ còn dưới mức 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Để cài đặt lựa chọn này vào Option/ Auto boost when free memory below: sau đó lựa chọn thông số muốn cài đặt. Không thích thì có thể để off

Tối ưu hóa bộ nhớ BB của bạn chỉ khi máy BB đang ở trạng thái rảnh (idle). Vào Option/Perform Background Boost only when device is idle. Chọn YES. Không thích thì có thể để NO

Tích hợp thêm lựa chọn Boost Memory vào hệ thống Menu mặc định của Blackberry. Vào Option/ Enable global Boost Memory menu item. Chọn YES. Không thích thì có thể để NO


Lưu ý: Để cho các tính năng ở trên có thể hoạt động thì phải thiết lập YES cho mục Enable automatic background boost để nó chạy thường trú. Và theo khuyến cáo của nhà sản xuất, pm này chạy ẩn tốn cực kì ít bộ nhớ. Nó chạy thường trực để quản lý và tối ưu bộ nhớ.